В рамките на проекта, по време на мобилността бяха извършени поредица от посещения на фирмите и действия от страна на придружаващите лица с цел проверка правилното изпълнение на проектните дейности. Посещенията бяха планирани на място в гр. Ница и договорени с приемащата организация.
Проверката включваше наблюдение на различни проектни фази, времето на изпълнение и коректност от страна на участниците – ученици.
По време на посещенията бяха проведени серия от разговори с преките ментори от страна на фирмите за нивото на подготовка на нашите ученици, начина по който се вписват във фирмения екип, проявата на отношение, отговорност, съпричастност, компетентност и др. критерии – част от проектния анализ. Визуализация в презентацията.
Мониторинга показа успехите и пропуските на участниците, което е мотив за следващите ни проектни срещи и допълване на дефицита от умения с оглед градивна корекция в бъдещи участия.