АктуалноВажни НовиниИнициативи и събитияНовини

Младши посланици и ученици от ДФСГ „Интелект“ участваха в среща с търговския съветник на Австрийското посолство Филип Купфер.

Срещата протече в две части:

ДФСГ „Интелект“ като участник в програмата Училища посланици на ЕП бе домакин на първата част и съвместно с младшите посланици по гореспомената програма проведе дискусия с господин Филип Купфер по различни икономически въпроси, с акцент търговските взаимоотношения между България и Австрия. Срещата е продължение на училищните инициативи „ИНТЕЛЕКТ говори за БИЗНЕС“ и „ИНТЕЛЕКТ говори за ЕВРОПА“. Високата активност на учениците по време на дискусията впечатли господин Филип Купфер и той отправи покана за следващи срещи.

В рамките на визитата се проведе и среща относно дуалната форма на обучение. ДФСГ „Интелект“ като част от училищата , стартирали участието си в дуална форма на обучение през учебната 2021/2022 г. по специалност „Търговия“ и предлагаща обучение по тази система, съвместно  с  партньорски организации в които се обучават учениците в реална работна среда, участва в дискусията за обмяна на добри практики. Г-н Купфер подчерта предимствата на този вид обучение и тясната връзка на образованието с бизнеса, базирайки се на дуалния модел в Австрия, като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти.

Учениците задаваха въпроси по отношение на неговите успехи и трудности в  професионален план, търговските отношения между Австрия и България, инвестициите и бизнес.