Хронология на едно младо училище

НАЧАЛОТО…
На 15 септември 1990 г. в град Плевен се поставя едно ново начало- ражда се една идея, която няма дори покрив над главата си, няма и силни покровители. Само шепа млади учители-съмишленици, дръзнали да отговорят на предизвикателствата на модерното образование и на новите изисквания на пазара на труда. Създава се Експерименталното средно училище „Интелект” като специализирано средно учебно заведение с икономически профил, което трябва да направи българското средно образование конвертируемо на европейско и световно ниво. Идеята е да се осигури високо равнище на общообразователната, чуждоезиковата и професионалната подготовка, да се формира нов тип икономическо мислене, да се стимулират комуникативните, организационните и иновативните способности на младите хора. Предизвикателство и за учители, и за ученици са нестандартните методи и подходи в организацията на учебния процес, в обучението, оценяването и мотивацията.Първопроходци в новото начинание са г-жа Нина Митева – директор на училището и ентусиастите Илонка Несторова, Ерика Петрова, Полин Котов, Боян Савчев, Красимир Кръстев, Мария Велешка, Ева Маринова. С конкурс са приети първите 78 ученици. Началото е поставено в три учебни стаи на Лозаро-винарския техникум в града. Оттам започва да се гради едно нетрадиционно общуване между учители и ученици, които не са две страни в краищата на черната дъска, а партньори в безумното начинание да променим света с интелект, любов и всеотдайност. Научно-методическа помощ в първите стъпки на училището оказват преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски” и Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов, черпи се от добрия опит на сродни училища в Германия, Унгария, Австрия, САЩ.Отличните резултати, постигнати от учениците още през първата година, са най-добрата рекламна кампания за училището и за втората му учебна година конкуренцията е изключително сериозна. Към педагогическия екип се присъединяват Таня Спахиева, Илияна Бъчварова, Камелия Хаджидосева, Жана Димитрова, Ивет Костова, Гергана Дилова, Йорданка Богданова.

През годините директори на ДФСГ „Интелект” бяха: Нина Митева, Стоянка Гечева, Камелия Хаджидосева, Веселка Йоткова, Надежда Петрова, а настоящ директор е г-н Емил Райков. Помощник-директори са г-жа Михаела Карамфилова и г-жа Галя Димитрова.

С всеотдайност и професионализъм в училището работиха или работят и днес и: Даринка Петрова, Жоржета Каменополска, Валя Банова, Милена Бешева, Дочка Иванова, Дарина Цанкова, Евгения Цачева, Лидия Калфова, Таня Лалкова, Игнатка Хубчева, Анжела Георгиева, Галя Димитрова, Михаела Карамфилова, Галя Василева, Татяна Станчева, Нели Цветкова, Денка Недялкова, Ваня Руменова, Антоанета Иванова, Ани Андреева, Саша Стайкова, Силвия Василева, Владислав Владимиров, Диана Данова, Анета Юлиева, Кристин Уайт – от Корпуса на мира, Валентина Данчовска, Емилия Петрова, Лариса Недялкова, Светлана Йорданова, Анелия Първанова, Цветан Беновски, Светла Николова, Галя Николова, Иванка Кръстева, Румяна Методиева, Глория Миховска, Лилия Атанасова, Веска Димитрова, Стефка Иванова, Зоя Декова, Людмила Дончева, Ася Кръстева, Силвия Динева, Милена Спасова, Николай Денев, Валентин Асенов, Йорданка Иванова, Пламен Лаков, Искра Илиева, Десислава Лачева, Йоана Лазарова, Дениза Димитрова, Елка Рашева, Галя Алексиева.

През 2004 г. г-жа Дочка Иванова става носител на отличието „Неофит Рилски” на МОНТ за дългогодишна и високопрофесионална дейност. Г-жа Румяна Методиева е наградена с грамота от Кмета на Община Плевен за приноса й в сферата на образованието. Галя Димитрова е носител на грамота на Община Плевен за приноса й към професионалното образование. През 2006 г., по повод 24 май, с грамота е отличена Анета Юлиева за приноса й в образованието. Г-жа Лидия Калфова е носител на почетното отличие Паисий Хилендарски за дългогодишна и високопрофесионална работа.

Принос към високия професионализъм и всеотдайност в работата на персонала на училището безспорно имат и: Красимира Францова – психолог; Нина -ЗАТС, Галя Петрова – гл. счетоводител; Петко Каменов – Домакин, г-н Осман Мустафов; д-р Петкова, както и помощният персонал: Мария, Изабела, Венера, Анелия, Малинка

На 3 юли 1996 г. със Заповед на Министъра на образованието Експерименталното средно училище по мениджмънт е преобразувано в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”.

На 15 септември 1998 г., след дълги перипетии и активност от страна на родители, ученици, родители и общественост, учебната година е открита в новата училищна сграда на ДФСГ „Интелект”.

От 1998/1999 уч. г. под ръководството на г-жа Галя Димитрова започва работа по програмата Junior Achievement. Още същата година ученическата фирма „Парадокс” заема II място в страната за писмена и аудиореклама.

През 2000/2001 уч. г. екип от преподаватели в състав: Кристин Уайт, Михаела Карамфилова, Нели Цветкова и Ани Андреева разработи и защити проект, в резултат на който беше оборудвана и открита първата компютърна лаборатория в училище. Днес училището разполага с 5 компютърни зали и има претенцията напълно да покрива потребностите на учениците от компютърна техника.

Г-жа Дочка Иванова организирана разработването и защитата на бизнеспроекти при обучението по микроикономика в 9 клас, което се превръща в една от многобройните училищни традиции.

По покана на Junior Achievement ученическата фирма КИнт ООД участва в инициативата Работен ден в сянка, наблюдавайки един работен ден в bTV.

Община Плевен подкрепи идеята за учредяване на Младежки градски парламент. На 6 юни 2001 г. се проведе тържествената сесия по учредяването му, която бе ръководена от десетокласника от нашето училище Йордан Цветков.

Дванадесетокласникът Асен Цветков е отличен с II награда за защита на бизнесплан в Чикаго – САЩ.

2001/2002 уч. г.

Учредява се клуб „Гражданин” с ръководител Анета Юлиева. Клубът работи по проблемите на гражданското образование, като акцентира на уменията за общуване, подобряване на взаимоотношенията между ученическите структури за самоуправление и училищното ръководство, проблемите на подобряване на училищната среда.

Стартира 3-годишен проект Празници и фестивали в Европа по програма „Коменски” с ръководител г-жа Таня Лалкова.

Ученическата фирма Би ин форм е с предмет на дейност консултации по чуждоезиково обучение и организиране на ученическа борса за продажба на учебници. Фирмата участва в международната инициатива на Junior Achievement Мениджър за един ден, като наши възпитаници заеха мениджърските позиции в bTV, Пощенска банка, Булбанк, хотел Шератон. Представители на ученическата фирма участваха в годишното представяне на ученическите фирми от страната.

2002/2003 уч. г.

Продължава работата по проблемите на гражданското образование с ученици от 10-ти клас в клуб Гражданин под ръководството на Анета Юлиева. Клубът организира Коледна благотворителна акция За моето училище и Коледен базар на ученически изделия, Великденска благотворителна акция в помощ на децата от с. Николаево За още една протегната ръка. Разработен е проект на тема: Автономията на българското училище – възможност или проблем, който е класиран на I място и дава право на участие в Националното състезание в Приморско, организиран от център Отворено образование.

Ученическата фирма Ай груп ООД организира борса за учебници и новогодишен конкурс Мис и Мистър Интелект.

Юлиян Бенов от 12-ти клас печели III-то място за ораторско майсторство на годишното изложение на ученическите фирми.

Под ръководството на г-жа Валя Банова се сформира СИП Здравно образование с ученици от 8, 9 и 10 клас.

Стартира дейността си СИП Социална психология и комуникация под ръководството на г-жа Евгения Цачева.

Със съдействието на Център за образователни услуги и квалификации продължава работата по проект Празници и фестивали в Европа. Участниците в проекта работиха върху празниците и обичаите, свързани с Коледа, Баба Марта, Цветница, Лазарица, Великден и кукерските карнавали.

2003/2004 уч. г.

Продължава работата по проект Празници и фестивали в Европа с работна среща в Оренбрьо – Швеция. Работата на учениците се акцентира върху празниците Никулден, 24 май и Гергьовден.

Ученическата фирма Парти пийпъл ООД продължава работата по ученическата борса за учебници и организира празниците Нова година, Св. Валентин и 8 март.

В инициативата Мениджър за един ден наши ученици бяха в Ситибанк – София, радио FM+, в редакцията на вестник Дневник. Десислава Петрова зае 2-ро място по ораторско майсторство на Годишното изложение на ученическите фирми.

Защита на бизнеспроекти под надслов Комплекс Дружба – по-добро място за живеене под ръководството на Д. Иванова.

2004/2005 уч. г.

Ученическата компания Биг Джуниър ООД работи със съдействието на Браншовата бизнес камара в Плевен, която предостави на учениците възможности да попаднат в условията на реалния бизнес в 20 фирми в града.

Стартира проект Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт, финансиран от Националната агенция Леонардо да Винчи с ръководители Дочка Иванова и Анета Юлиева. Проведена бе и трансгранична практика на участниците в гр. Лайпциг – Германия.

Продължава работата по проекта Празници и фестивали в Европа с работна среща в Александрия – Румъния. Денят на Освобождението на гр. Плевен беше отбелязан от участниците в проекта със състезание, проведено на английски език, Какво знам за историята на моя роден град Плевен. Учениците изработиха български фолклорен календар, записаха филми за Гергьовден и 15 май – празника на града.

СИП Здравно образование разработи проект на тема: Превенция HIV- СПИН – работа с млади хора. Послучай Баба Марта бе проведена и благотворителна акция за децата от Дом Майка и дете – гр. Плевен.

Участниците в ЗИП Европейски уроци и ЗИП География, под ръководството на г-жа Стефка Иванова – преподавател по история и г-жа Зоя Декова – преподавател по география, проведоха съвместно открито занятие на тема Европейска интеграционна политика.

По Програмата i-клас на Министерството на транспорта и съобщенията бе открита нова компютърна зала.

2005/2006 уч. г.

Ученическата фирма Бетър Джуниър спечели Националния конкурс Най-добра ученическа компания, което й даде право да участват в престижното международно състезание Млад предприемач в Интерлакен- Швейцария през м. август 2006 г.

Стартира проект Професионален мениджмънт в малките и средни предприятия по Програма Леонардо да Винчи с екип: М. Карамфилова, Кунка Найденова, Глория Миховска и Ани Андреева. Етап от проекта е и транснационална практика на участниците във фирми и институции в гр. Севиля – Испания.

Първото по рода си състезание по икономика бе проведено в Търговската гимназия в Свищов, на което нашият представител Ваньо Ангелов зае престижното 3-то място.

Под ръководството на г-жа Денка Недялкова бе регистрирана учебно-тренировъчната фирма Офис рай ООД с предмет на дейност – търговия с канцеларски материали и офис оборудване. Послучай 11 май – патронния празник на училището – фирмата организира Ден на отворените врати.

Отборът на ДФСГ „Интелект” по Гражданска защита при бедствия и аварии зае 1-во място на Областното състезание и 4-то място на Националното състезание под ръководството на г-жа М. Карамфилова.

СИП Здравно образование продължи дейността си чрез работа по проект От теб зависи. Десислава Илиева и Ною Ноев получиха сертификати от Министерство на здравеопазването по Програмата Превенция и контрол на HIV/СПИН.

Г-ж Зоя Декова и г-жа Стефка Иванова организираха дебат на тема Образованието ни днес и реализацията ни чрез него като част от инициативата Пролет в Европа.

Годишнината от Априлското въстание бе отбелязана със състезание по история между отборите на нашето училище, ГПЧЕ и МГ Гео Милев. Борис Кънчев зае 1-во място в индивидуалното класиране.

Проведена е първата училищна олимпиада по счетоводство  с участието на над 50  ученици от 10 и 11 кл.

2006/2007 уч. г.

На изложението на учебно-тренировъчните фирми, проведено през април 2007 г., учебно-тренировъчната фирма Офис рай ООД, под ръководството на Д. Недялкова, спечели сертификат Бизнес общуване.

Под ръководството на А. Юлиева на 24. 10. 2006 г. бе учредена е ученическата компания Intellect Group.

СИП Астрономия, воден от г-жа Ваня Руменова, се включи в Национален семинар Природните науки и предизвикателствата на XXI век, проведен в гр. Ямбол. През декември 2006 г. участниците организираха Астропарти с разработени от тях презентации на тема Успехи в астрофизиката – 2006.

Участниците в СИП Театрални уроци с ръководител г-жа Емилия Петрова организираха рецитал по повод Деня на народните будители, рецитал Антология на българските поети, рецитал с любовна лирика послучай 14 февруари. На патронния празник на училището младите актьори представиха историческата пиеса по Ангел Каралийчев Хан Татар.

С много ентусиазъм г-жа М. Карамфилова положи началото на мажоретния състав на училището с художествен ръководител от Читалище Лик – г-жа Лили Желязкова.

Тържествено бе открита Зала Европа  в присъствието на Областния управител на Плевен – г-н Цветко Цветков. По евроинтериора на залата активно работиха М. Карамфилова, З. Декова, С. Иванова, М. Бешева.

Г-жа Милена Бешева бе инициатор при учредяването на клуб Европа. Клубът организира тържественото честване на Деня на Европа – 9 май.

Група ученици от ДФСГ Интелект, заедно с техни връстници от ГПЧЕ, спечелиха награда за цялостен проект Агресията в училище и за най-добър графичен дизайн на проект във Вашингтон – САЩ. Проектът е разработен по Програма Гражданин и бе ръководен от г-жа Дочка Иванова от ДФСГ „Интелект” и г-жа Лариса Василева от ГПЧЕ.

2007/2008 уч. г.

Ученическата компания Better Junior бе удостоена като най-успешната ученическа фирма. В инициативата Мениджър за един ден, тя, както и втората ученическа фирма Intellect Group, си партнираха с търговски банки, Областна администрация – Плевен, НАП – Плевен, ДЗИ и др.

Одобрени за финансиране от Национална агенция Леонардо да Винчи са два проекта: Интернационални и локални практики в бизнесетикета и деловото общуване /с ръководители М. Карамфилова, Анелия Първанова, Ерика Петрова и Г. Алексиева/ и Социално-отговорен бизнес, ръководен от Д. Иванова, А. Юлиева, А. Георгиева и А. Андреева.  И двата проекта включиха и провеждане на транснационални практики на участниците във фирми и институции в гр. Лайпциг и гр. Кемниц – Германия.

Наши ученици работиха активно и по проект по секторна програма Коменски. Партньорството бе осъществено с училище от гр. Андоайн /Баската провинция Гипузкоа/ в няколко поредни визити. Възпитаниците на ДФСГ Интелект гостуваха на баските си партньори в периода 25.01 – 15.02.2008 г., а от 9 до 16 март в България бяха техните испански приятели. Културата, езикът, историята и традициите бяха областите, в които партньорите от двете страни обменяха знания, впечатления, емоции. Проектът бе ръководен от г-жа Нели Цветкова, със съдействието на Д. Цанкова и В. Банова.

14 февруари бе отбелязан чрез Вечер на българската любовна лирика, организирана от СИП Театрални уроци.

СИП Журналистика с ръководител Г. Николова проведе дебат на тема: Ботевата журналистика и съвременната публицистика.

120-годишнината от Освобождението на Плевен от турско робство бе чествана чрез историческа викторина, под ръководството на С. Иванова и Д. Петрова.

СИП Здравно образование с ръководител на 8 кл. г-жа В. Банова и г-жа А. Кръстева – на 9 кл. продължи активно да работи по темата Превенция на ХИВ/СПИН и разпространението му в Югоизточна Европа.

По Национална програма Училището – територия на учениците продължиха изявите на училищната мажоретна формация.

2008/2009 уч. г.

Послучай Деня на народните будители – 1 ноември – тържествено бе открита училищната библиотека. Изявени плевенски творци, както и г-н Румен Петков – народен представител от Плевен – обогатиха с нови издания библиотечния фонд. Книжният фонд бе допълнен със средства по Програмата Библиотеки за българските училища – инициатива на Първа инвестиционна банка и Фондация Работилница за граждански инициативи и по Проект Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност на Министерството на културата.

Проблемът за агресията и насилието в училище бе обект на активен интерес в проведената по темата регионална дискусия и в конкурса за постери по класове.

Клуб Млад еколог към ДФСГ е част от младежките организации, работещи по Проект Училището – територия на екологични инициативи. Засадени бяха дръвчета в училищния двор; проведена бе акция за почистване района на училището и на парк Кайлъка. Роди се и идеята за работа по проект Ученическа алея на здравето. Проектът бе отличен от Община Плевен с 2-ра награда в конкурса за тематични ученически проекти Нашето училище – училище на здравето. Работата бе ръководена от г-н П. Лаков.

По Програмата Банките в действие право на участие в европейското състезание в Брюксел спечелиха нашите ученици Инна Симеонова и Георги Лазаров, под ръководството на г-жа Л. Калфова.

По проект Иновации в маркетинга по Програма Леонардо да Винчи бе проведена транснационална учебна практика в Малта, под ръководството на К. Найденова, Г. Миховска, М. Карамфилова и Д. Недялкова.

Ученическите фирми Бетър Джуниър и Интелект Груп активно участваха при подготовката на базари за Коледа, Баба Марта, Първа пролет. На Националното представяне на учебните компании в София Интелект груп спечели награди в категориите Най-иновативен продукт и Социално отговорен бизнес.

В инициативата Мениджър за един ден наши възпитаници заеха кметския стол в Плевен, мястото на областния управител, влязоха в банките, застрахователните дружества и счетоводните къщи, в местното Дарик радио.

В Панаира на тренировъчните фирми, проведен през април в гр. Пловдив, нашето училище бе достойно представено от Учебно-тренировъчната фирма Офис Рай ООД.

Ученици от СИП Съхрани българското, ръководен от г-жа Д. Петрова, участва при разкопки край с. Телиш и във В. Търново.

2009/2010 уч. г.

Стартира проект за разработване и изпълнение на училищни униформи за 9 и 10 кл.

Тържествено бе открита Алеята на здравето. На събитието присъстваха г-н Н. Зеленогорски – Кмет на Община Плевен, д-р Матеев – заместник – кмет и др. гости.

Под ръководството на А. Георгиева, Л. Атанасова и Дениза Димитрова бе отбелязан официалният празник на Германия – 3 октомври. Проведена бе викторина под надслов Какво знаете за Германия; ученици представиха плакати, постери и картички от популярни в Германия туристически обекти.

На 7 и 8 октомври четирима дванадесетокласници пътуваха до Брюксел – присъстваха на сесия на Европейския парламент,наблюдаваха заседание на групата на социалистите и демократите в ЕП; присъстваха на реч на Ж. М. Барозу; посетиха Постоянното представителство на България в Брюксел, Европейската комисия и Комисията на регионите.

Д. Иванова представи страната в Бостън – САЩ като част от проект Евразия, финансиран от Американското правителство и Американската федерация на учителите. В рамките на проекта, по програма Мозайка на гражданското образование, г-жа Иванова проведе занятия с учениците от две американски училища по темата Данъците – необходимо зло.

Това е само една малка частица от случилото се в нашето училище до днес, когато отбелязваме своята 20 годишнина, но то показва пътя, по който сме избрали да вървим, да се развиваме, да си поставяме високи цели и да ги постигаме, да искаме най-доброто, защото го заслужаваме, да мечтаем за по-добро бъдеще, защото знаем, че ние самите можем да го изградим!