На 15 септември 1990 г. в град Плевен се поставя едно ново начало- ражда се една идея, която няма дори покрив над главата си, няма и силни покровители. Само шепа млади учители-съмишленици, дръзнали да отговорят на предизвикателствата на модерното образование и на новите изисквания на пазара на труда. Създава се Експерименталното средно училище „Интелект” като специализирано средно учебно заведение с икономически профил, което трябва да направи българското средно образование конвертируемо на европейско и световно ниво. Идеята е да се осигури високо равнище на общообразователната, чуждоезиковата и професионалната подготовка, да се формира нов тип икономическо мислене, да се стимулират комуникативните, организационните и иновативните способности на младите хора. Предизвикателство и за учители, и за ученици са нестандартните методи и подходи в организацията на учебния процес, в обучението, оценяването и мотивацията.
С конкурс са приети първите 78 ученици. Обучението започва в три учебни стаи на Лозаро-винарския техникум в града. Оттам започва да се гради едно нетрадиционно общуване между учители и ученици, които не са две страни в краищата на черната дъска, а партньори в безумното начинание да променим света с интелект, любов и всеотдайност. Научно-методическа помощ в първите стъпки на училището оказват преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски” и Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов, черпи се от добрия опит на сродни училища в Германия, Унгария, Австрия, САЩ.
Отличните резултати, постигнати от учениците още през първата година, са най-добрата рекламна кампания за училището и за втората му учебна година конкуренцията е изключително сериозна.
През годините директори на ДФСГ „Интелект” бяха: Нина Митева, Стоянка Гечева, Камелия Хаджидосева, Веселка Йоткова, Надежда Петрова, а настоящ директор е г-н Емил Райков. Помощник-директори са г-жа Михаела Карамфилова и г-жа Галя Димитрова.
Официален празник на ДФСГ „Интелект“ – 11 май
През своето 25-годишно съществуване ДФСГ “Интелект” се утвърди като елитно училище, което осигурява задълбочена икономическа, чуждоезикова и общообразователна подготовка, осъществявана от висококвалифицирани преподаватели чрез прилагане на съвременни и интерактивни методи и модели на обучение.
Училището има традиции в осъществяването и поддържането на интеграционни връзки с много научни институции, висши учебни заведения, предприятия и фирми от държавния и частен сектор.
В ДФСГ “Интелект” се работи активно по различни Европейски програми и проекти за подобряване качеството на професионалната подготовка на учениците и усъвършенстване на материалната база – програми “Леонардо да Винчи”, „E-twinning Being E-friends“ и “Сократ-Коменски“.
От 2000 година до днес, в нашето училище са реализирани десетки проекти в регионален, национален и световен мащаб.
Икономическите си знания възпитаниците на гимназията прилагат на практика в действащите пет ученически фирми по програма на американската организация “Джуниър Ачийвмънт” – “ Intellect Group“, „Better Junior“, „Destaro“, „Fruit Paradise“ и „Фиеста”. По програмата ежегодно се провежда инициативата “Мениджър за един ден”, част от националната кампания на Джуниър Ачийвмънт.
Ръководството на ДФСГ „Интелект” и преподавателският състав на гимназията непрекъснато търсят нови идеи, партньори и възможности, които да предизвикат интереса на учениците в изпълнение на девиза:
„НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО – ЗА ЖИВОТА УЧИМ НИЕ”
Училището разполага с пет компютърни кабинета, съвременни компютри и достъп до Интернет, мултимедия и инсталиран софтуер за обучение по атрактивни дисциплини като Уеб дизайн, Компютърна графика и презентации, компютърно счетоводство и др.
Модерният физкултурен салон създава отлични условия за спортуване не само на нашите възпитаници, но често е и “домакин” на градски и общински състезания. Разполагаме и с фитнес-уреди за тези, които обичат да тренират.
На 15.12.2006 г. беше тържествено открита от Директора на гимназията г-н Емил Райков и областния управител на обл. Плевен г-н Цветков в присъствието на много гости – Представители на Община Плевен , Директори на училища от Плевен и областта и всички учители и ученици от ДФСГ“Интелект“ Зала „Европа в училище“. Залата е оборудвана с мултимедия, DVD, телевизор и лаптоп и в нея се провеждат както европейски уроци, така и представяне на разработени от преподаватели и ученици уроци и проекти.
На 1 ноември 2008 година на тържество послучай Деня на народния будител в присъствието на г-н Румен Петков, гости от областната управа на Плевен, членове на културната общност в града, преподаватели и ученици, Директорът на ДФСГ „Интелект“ г-н Емил Райков откри официално БИБЛИОТЕКА в нашето училище, която разполага с богат книжен фонд, конферетна зала, зала с Интеренет връзка,мултимедия и интерактивна дъска..

През 2010 година беше отбелязана 20 годишнината на нашето младо училище с с вълнуваща „Среща на поколенията”, на която присъстваха много от зъвършилите Гимназията през годините, вече успели в своята професионална реализация млади хора, преподаватели и директори, оставили част от своя опит и дали много за израстването на ДФСГ”Интелект” като едно от най-желаните училища в региона.

През учебната 2011-2012 година започна обучението по две нови, атрактивни специалност „Електронна търговия” и „Икономика и мениджмънт”.
Роботи се по проекти по програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и други европейски програми.

Педагогическият състав на Гимназията през учебната 2014 -2015 година се състои от 44 преподаватели с висока професионална квалификация, опит и огромно желание за работа с учениците и стремеж към професионално и личностно усъвършенстване.
В гимназията днес се обучават 550 ученици от 8-ми до 12-ти клас в 24 паралелки с 10 различни специалности Над 90 % от завършилите ученици продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина – Германия, САЩ, Великобритания и др.

Последните статистики показват, че всяка следваща година училището расте – все повече ученици имат желание да учат при нас
Училището е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база.
Наред с високото качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по международни проекти, спортуват в училищните отбори , заявяват своето мнение в Ученическия парламент и разкриват таланти и възможности в различни конкурси, олимпиади и състезания.
Независимо от настъпилите трудности и предизвикателства в последните години, училището поддържа своя стил и дух, за което получава заслужено признание от своите ученици и обществеността на града и региона.