СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Ръководство:

1. инж. Исай Лазаров- председател

2. Дочка Иванова – заместник – председател

3. Петя Великова – счетоводител

4. Незабравка Булянска -с екретар-касиер

5. Ани Андреева – техн. секретар

Членове:

1. Галя Горанова

2. Илиян Върбанов

3. Галя Димитрова

4. Михаела Карамфилова

5. Анета Юлиева

6. Доц.д-р. Галя Ганчева

7. Ангел Христов

8.Галя Захариева

9.Надя Писова

10. Силвия Иванова

11. Петьо Василев

12. Петя Ангелова

13. Недко Лачев

14.Людмил Борисов

15. Катя Хинкова

 

 

Данни на училищното настоятелство:

Председател/МОЛ/: инж. Исай Лазаров

Адрес:Плевен ж.к.“Дружба“-3

e-mail: un_intelekt@abv.bg

Булстат:114 677 967

 

Сметка на училищното настоятелство:

Piraeus bank

Код на клона/Bic code: PIRBBGSF

IBAN:BG24PIRB80771600764492

 

pdf ИЗТЕГЛИ УСТАВ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]