Листовка

Съдържание на комплекта

Флаер

 

Фирмени цели:

Осигуряване на бързи, достъпни и качествени услуги за ученици, учители и персонал от ДФСГ „Интелект“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и жители от III микрорайон на ж.к. Дружба – Плевен.

Производство на продукти, свързани с повишаване на фирмената култура.

Производство на уникални накити и сувенири, чрез влагане на интересни материали.

 

 

pdf   Intellect Group