Ръководител – Йоана Лазарова

Участници – 11 в клас

Предмет на дейност: производство и продажба на сувенири, картички и др. , фотозаснемане и изработка на тематични колажи. Организиране и провеждане на различни  мероприятия и празнични базари

Цели:

  • запознаване на учениците с основите на предприемаческия бизнес;
  • придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес и предприемаческо поведение;
  • представяне на основните моменти при организиране и управление на действаща учебна фирма и свързаната с това нормативна уредба;
  • запознаване с ресурсното осигуряване на една компания, както и с основите на мениджмънта.

Основна  мисия: Добиване на практически опит, свързан с управлението и работата на малък бизнес, произвеждане и реализиране  на пазара на конкретен продукт или услуга на основата на избрания предмет на дейност.

В рамките на учебния процес и в определеното за това учебно време учениците (акционери) формират собствена компания, управляват я ефективно и се стремят да постигнат реален финансов резултат.