Като съпътстващи дейности на основната учебната компания предлага:
– организиране на детски партита;,
– организиране на състезания по надяждане с плодове;
– организиране на  конкурси за рисунка на тема “Плодове и здраве”;
–  рисунка на лице  и други забавни и привлекателни  изненади за децата и учениците от целевата група.
Целеви пазар и клиенти
Основни клиенти на фирмата ни са децата от І до ІV клас на ОУ “Св.Климент Охридски” , с което ползваме обща сграда. Част от продукцията е предназначена и за учениците на ДФСГ “Интелект” – VІІІ-ХІІ клас.
Тъй като голяма част от учениците прекарват в училище повече от 6 астрономически часа, проблемът с храненето е сериозен. В училищната лавка се предлагат стандартни сандвичи, пакетирани закуски, безалкохолни напитки и различни млека, както  и ограничен асортимент от плодове. В съседство на училището няма заведения, които да предлагат топла храна, а кварталния хранителен магазин е с изключително беден асортименти на стоки.

Училищната статистика показва нарастване броя на учениците с наднормено тегло, на тези  с диабет,  с високо кръвно налягане и други, нетипични за тази възраст здравословни проблеми, което води до нарастване и броя на отсъствията от училище по здравословни причини, което безспорно води и до влошаване на резултатите от учебно-възпитателния процес.
Все по-голяма част от учениците осъзнават необходимостта от здравословно хранене и по тази причина ние искаме да стимулираме консумацията на плодове като ги предложим по по-атрактивен начин – с весела декорация, с допълнителна информация за полезните свойства и с промоции, които правят предпочитано закупуването на плодове, вместо това на стандартни пакетирани закуски с консерванти.
Ценова политика
Цената, на  която ще се продават продуктите е близка до тази на конкурентите, като в някои случаи е по-ниска, а в други – по-висока.
Основен критерий при определяне на цените е търсенето, както и равнището на разходите. Стремежът ни е да осигуряваме плодове на възможно най-ниски цени /част от плодовете са безплатно предоставени от спонсори/, тъй като декорирането изисква сериозен разход на труд и материали и това ”товари”  цената  на  плода..
Маркетингова политика
Рекламната стратегия включва:
– организиране на рекламно събитие с цел представяне на фирмата пред потенциалните клиенти –  “Хелуин парти” с предлагане на аксесоари за домашно парти;
– предлагане на съпътстващи услуги и бонуси /при закупуване на аксесоари за Хелуин парти – безплатно гримиране на лице или участие в томбола с награди/.
За привличане на клиенти фирмата ще разчита основно на директни контакти и на реклама от типа “От уста на уста”.
Предвиждаме и разлепването на рекламни  плакати на териториите на двете училища.

За създаване на интерес към предмета на дейност ще организираме конкурс за рисунка /плакат/ на тема “Плодове и здраве”, състезание по  “Надяждане” и др. забавни игри с награди.
Финансова политика
Учебната компания избира за организационна форма Акционерно дружество. Необходимият капитал се набира от акционерите – равни дялови вноски /по 10 лв. на акционер/ – общо 250 лв. начален капитал.
С цел намаляване на разходите, фирмата ще ползва помещение, оборудвано с 10 компютъра и един  принтер,   предоставено от ръководството на гимназията безплатно. Част от канцеларските материали също се предоставят безвъзмездно от ръководството на гимназията. При организиране на базарите за продажба  се ползва изцяло училищен инвентар. Всичко това води до минимизиране на постоянните разходи, което позволява цените да се формират основно на база променливи разходи и търсене.
За подготовка на базара за Хелуин, частен спонсор осигури повече от 30 тикви с различна форма и големина и това позволи фирмата да реализира значителна печалба на старта.