Представителството на Европейската комисия в България организира поредица обучения за учители от училищата в цялата страна. Основна цел на тези обучения е да запознае учителите с дейностите и приоритетитена Европейския съюз, както и с практични и полезни инструменти и помагала, които биха били полезни в ежедневната им работа с учениците.
От ДФСГ „Интелект“ в обучението участва преподавателката по философия Людмила Дончева. Като преподавател по предмета „Свят и личност“ в 12 клас тя приложи наученото в своята работа. Учениците проявиха креативност и интерес към симулационната игра на тема:“Европейски съюз“, дискусиите на тема „Институции на ЕС“, „Европейското гражданство и четирите свободи на движение“. При реализиране на проект за картички, представящи държавите – членки на ЕС беше събрана много информация и създадена презентация на тема:“Европа днес през очите на новите личности“. Тази презентация беше представена за участие в конкурс на тема :Как приложихте в часовете си наученото в нашите семинари?“. Участието в този конкурс беше оценено и възнаградено с посещение в Брюксел в Европейската комисия в периода 8 – 10 декември 2013 г. Заедно с г-жа Людмила Дончева посещението в Брюксел осъществиха и ученичките от 12 в клас Зорина Георгиева и Яна Семова.