И тазигодина традиционно сред десетокласниците в ДФСГ „Интелект“ в Плевен се провежда конкурс на тема „Правата на човека“ – тематика, изучавана в часовете по Етика и право с преподавател Людмила Дончева. В интерактивния конкурс развихрят творческото си въображение учениците от четирите паралелки на десети клас, сътворявайки много интересни плакати, брошури, постери, макети.

Оригиналното творчество на младежите е оценено по много високи критерии на жури с председател помощник директор Михаела Карамфилова и състав – Мариана Козова /психолог/, Лилия Атанасовава /учител по немски език/. По решение на журито на първо място с най-абстрактни идеи за представяне на правата на човека и реализацията им в рамките на конкурса се класираха учениците от Х а клас. На второ място са Х в клас, третото място си поделят Х а и Х г класове, а специалната награда за най-оригинални хрумвания беше връчена на Х б клас.

Учениците, участвали в конкурса, получиха специално изработени грамоти.

Всички изработени от десетокласниците материали бяха изложени в ъв фоайето на гимназията, което има още един положителен ефект – създаваха настроение и разглеждайки ги учениците усвояваха знания за основните права на човека.