От началото на учебната 2015-2016 година започва реализирането на Проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“ по оперативна програма  „Еразъм+.

За най-нетърпеливите от ДФСГ „Интелект“ учебната година започна още на 1 септември. При това на немски език. Повече от 40 ученици затвърждават и обогатяват знанията си по немски език, за да се преборят успешно с конкуренцията при подбора на участници в международен проект. Проектът по Оперативна програма „Еразъм+“ на тема „Зелена икономика и устойчиво управление“ ще се реализира през учебната 2015/2016 г. В него ще се включат 30 ученици с изявени интереси в областта на предприемачеството и финансовото управление на екологични производства и дейности. Проектът предвижда триседмична практика на участниците в Дрезден. Черпейки от опита на Германия като икономически и социален стандарт, учениците на „Интелект“ ще разработват бизнес идеи, ориентирани към целите на зеленото предприемачество, екологичното потребление и устойчивото развитие. А това по същество е приобщаване към европейското гражданство.