От началото на учебната 2013-2014 година стартират два проекта по програма „Коменски“ на Европейската комисия – двустранно и многостранно партньорство.

Eдин от проектите, по които работи екип от ДФСГ „Интелект” гр. Плевен, носи името  “ACTIVE –  Active communication training in vocational education“  или „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“. Той се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот”
Проектът е многостранен и като партньори в него участват освен България още 6 страни: Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция и Хърватска.
Времетраенето на проекта е две календарни години – от 01.08.2013 до 31.07.2015 г.
Екип в състав: , Галя Николова, Нели Цветкова и  Емил Райков, заедно с 14 /четиринадесет/ ученици  от 8, 9 и 10 клас ще навлязат в дебрите на невербалната комуникация, ще изследват шестте аспекта: тактилни, двигателни, пространствени, цивилизационни кодове и зрителен контакт, езика на тялото в различните култури, ще създадат модели за поведение при бизнес комуникациите.
Само няколко от целите по темата на проекта са:  Проучване на начините за невербалната комуникация, изучаване и прилагане на тези начини в практиката при професионалното образование, в т.ч. в часовете по бизнес комуникации, изграждане и подобряване на уменията на учениците за водене на бизнес преговори – създаване на модел за бизнес поведение, за предприемачество и планиране на бъдещото кариерно развитие.
От друга страна учениците ще развитват и усъвършенстват уменията си за комуникация на чужд език, ще развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в екип, за използване на ИКТ.
От началото на м. октомври функционира група на проекта във Фейсбук, където учениците се запознават и активно си общуват.
1 ЕТАП
Първата работна среща се проведе в гр. Сейнт-Луис, остров Реюнион, Франция за периода 05.11.2013 – 14.11.2013 год. Там учениците представихат своите страни, градове и училища, работиха по темата „Първа среща с чужденец” и изработиха лого на  проектa. Също през ноември се проведе работна среща в Италия, на която се представиха видовете невербална комуникация при запознаване.
2 ЕТАП
В  България  партньорите представят информацията за аспектите на невербална комуникация –   1.  Зрителен контакт /eyecontact/ ,  2. Пространствени кодове /proximity/,  3. Цивилизационни кодове /Appearance/, 4. Тактилни кодове /haptics / ,     5.  Двигателни кодове /gestures and posture/ и ще представят модно шоу с костюми, подходящи за различни случаи и  ще създадат фото презентация на двете модни шоута . В Хърватска  ще се обсъждат приликите и разликите между партньоритепо отношение на същите аспекти на невербална комуникация.
3 ЕТАП
В Турция работата ще се фокусира върху същите аспекти, но на работното място и върху оценка на извършеното до момента. Тренинги и уъркшоп сесии, посветени на явяване на интервю; посещение на фирми за наблюдение на дейностите по обслужване на клиенти; ситуационни модели за практикуване на наученото.В Румъния – ще  се работи  за описване на процеса и превръщането му в готови за употреба учебни  материали.
4 ЕТАП В  Полша всички екипи представят скечове по темите пред местната общност, която ще оценява изпълненията; финално състезание/викторина/, в което участват смесени отбори от всичките страни партньори.

 

 

pdf Многостранен проект на тема: „ ACTIVE – Active communication training in vocational education”

pdf Двустранен проект на тема: „ Close encounters of the “fifth” kind”