Международни ПроектиПроекти

 

 

Сайт на проекта:

https://intellect-ecommerce.weebly.com/

От 14 април до 04 май 2014 година 30 ученици и трима преподаватели от ДФСГ „Интелект“  реализираха триседмична трансгранична практика в Чешката република, която  е на едно от първите места в света по развитие и използване на електронна търговия и on-line бизнес.

Работната програма включваше практика във водещи фирми в областта на информационните технологии и електронната търговия като TIETO, Viva Ostrava, Webconsulting и Linuxbox. Ползвателите на проекта се  запознаха с методите на работа, рекламната стратегия  и политика на фирмите, придобиха умения за прилагане на иновативни подходи при проектиране на on-line магазин, запознаха се с възможности за създаване промоционални стратегия в  on-line електронната търговията и умения за привличане на клиенти и ефективна и гъвкава комуникация с тях.

По време на практиката, българските ученици показаха много добри познания в областта на информационните технологии и електронната търговия и завидни умения при работа със специализиран софтуер. Те  създадоха изключително интересни, атрактивни и оригинални рекламни материали, клипове и сайтове за електронна търговия под ръководството на своите ментори от страна на чешките фирми,  разшириха своите знания и усъвършенстваха уменията си за работа с компютърни програми за  създаване на on-line магазин, графични и мултимедийни приложения.

Любезните домакини от ALVIT – Острава бяха организирали и богата културна програма. чрез която дадоха възможност на българските ученици да се запознаят с историческите и културни забележителности на Острава, с традициите, природата и разнообразната кухня на региона и града.

Триседмичната трансгранична практика  даде възможност  на ползвателите по  проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“  да се докоснат  до една добре развита система за интернет бизнес и видят реализирани успешни модели на електронна търговия в една от водещите страни в Централна Европа-Чехия.

Като бъдещи специалисти  в тази динамична и бързо променяща се сфера, ползвателите имаха възможност  да се запознаят с иновативни европейски практики в електронна търговия,със съвременни софтуерни продукти за разработване и поддържане на успешен онлайн магазин и да приложат на практика усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания, да повишат чуждoезиковите си и комуникационни умения на английски език, да обогатят  своите познания за света, разширят мирогледа си  и желанието  за успешно кариерно, което ще повиши конкурентоспособността им на пазара на труда.

С реализирането на проекта, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, а в резултат на осъщественото партньорство с приемащата организация, успя да разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество.

След приключване на практиката  всички ползватели получиха: Сертификат Euro Pass,  сертификат от партниращата организация “ALVIT – innovation and education” Ltd  за постигнатите резултати, а най-добре представилите се бяха удостоени с почетни купи.

Екипът по проекта и ръководството на гимназията са убедени, че само с подобен тип отворено образование, включващо досег с водещи фирми  в световен мащаб,  ще променим нагласите и мотивацията на българските ученици. По този начин се дава възможност на младите хора в България за успешен старт в живота и в професионалната им реализация.

В медиите за проекта:

В ДФСГ „Интелект” повишават компетенциите си по проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“

https://dariknews.bg/regioni/pleven/uchenici-ot-dfsgintelekt-zaminavat-na-transgranichna-praktika-v-ostrava-1247850

https://dariknews.bg/regioni/pleven/30-uchenici-ot-dfsg-intelekt-provedoha-uspeshna-praktika-v-ostrava-chehiq-1272346