Проекти

От  17.11.2014 г. в ДФСГ „Интелект“ продължава за четвърта година проект за извънкласни дейности „УСПЕХ“. Училището беше утвърдено за участие в проект ВG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)“ със Заповед РД09-1779/12.11.2014 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Тази учебна година са сформирани 30 извънкласни и извънучилищни дейности в различни форми-секции и клубове, в които ще вземат участие 435 ученици от ДФСГ“Интелект“ – Плевен.

Мотивите за участието на училището в проекта са желанието за ангажиране свободното време на учениците с дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание.

 

С дейностите през изминалите 2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 учебни години можете да се запознаете в секция Проект „УСПЕХ“ – подменюта 2011-2012 уч. година, 2012-2013 уч. година и 2013-2014 уч. година.