Прием на ученици след 7 и 8 клас

Запознайте се с:
Наредба №11 за прием на ученици в държавни и общински училища в Република България
 и
Заповед на МОМН, определяща графика на дейностите по приема на ученици за учебната 2016-2017 година.