В ДФСГ „Интелект“ – Плевен бе отбелязан Световният ден на социалната справедливост.

За честването на този ден, като световен решение е взето от Общото събрание на ООН на 26 ноември 2007 г. Фактически денят се отбелязвана тази дата 20 февруари от 2009 г. В този ден международната общност насочва своето внимание към социалната справедливост и начините за превръщането и в една от непреходните ценности на развитието в глобален план.
Фокусът е върху политиките за повишаване на благосъстоянието на гражданите, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот. Този призив е водещ в усилията да бъде осигурено справедливо разпределение от икономическия и социален напредък. В тази връзка учениците от ДФСГ „Интелект“ отбелязаха Световния ден за социална справедливост с плакати, изработени от Изабел Илиева 12 В клас, Петя и Александра от 10В. Изготвени и представени бяха презентации по темата от Миглен Манов и Анастасий и Виктор Иванов 12 Г. Материалите бяха показани във фоайето на гимназията.

Организатори сред училищната общност бяха преподавателите по Философия – г-жа Людмила Дончева и г-жа Стефка Иванова по Свят и личност.

Учениците от гимназията разбраха, че социално справедливо общество е това, в което развитието на децата и младите хора е приоритет в дневния ред на всички политики.

12744362_1098288390215263_9214763609814448201_n12745517_1098288176881951_8043861284278655153_n12066004_1098288233548612_6994357249758958057_n