Важни НовиниМеждународни ПроектиНовини

През учебната 2015-2016 година в ДФСГ „Интелект“ се реализира проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“ по Програма „Еразъм+“.

Участниците в проекта реализираха триседмична  транснационална мобилност в Дрезден – Германия с организация-домакин  WBS TRAINING AG.

Участниците в проект „ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ споделиха своите мигове от трансграничната си практика в гр. Дрезден-Германия  на 11 май- празника на ДФСГ „Интелект“. Те разказаха на съучениците си от гимназията за преживените моменти както във WBS – партньорската организация, така и за времето прекарано извън нея в посещения на различни културни и исторически паметници и места. Прекараните три седмици в мултикултурна среда са създали условия за обогатяване на езиковите и професионални знания, умения и компетенции.Всички предварително заложени проектни цели са коректно изпълнени.  А за блестящото си участие, участниците в проекта получиха различни сертификати от партниращите институции.

Представянето завърши с пожелание към учениците на гимназията да положат усилия в процеса на обучение и в бъдещи проекти да се включат активно като преки участници.

IMG_1780IMG_1846IMG_1891