Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2018-2019 година:

 1. Стипендия за отличен успех: на база класиране (приложение 1) –  от 21,00 до 60,00 лева
 2. Социална стипендия: на база класиране (приложение 2)  –  21,00 лева
 3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – 25,00 лева
 4. Стипендия за ученици без родители – 25,00 лева

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия.
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи   до 518,00 лева на член от семейството за периода:
  01
  август 2018г. – 31 януари 2019г. (включително)

 

 • Приложенията (4 и 3) се получават от класния ръководител.

 

 • Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка и подпис.

 

Забележка:

 1. Всеки ученик избира само един вид стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение Педагогическия съвет през І срок на учебната 2018/2019 година НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик допуснал повече от 80 общ брой отсъствия (по уважителни и неуважителни причини) през І срок на учебната 2018/2019 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  11.03.2019 г.

Критерии за класиране:

Отличен успех –  Приложение 1

Достъп до образование /социална стипендия/ – Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ 4

Съобщението, критериите и сроковете за подаване на документи можете да видите и на таблото срещу Учителската стая.