Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

Важно съобщение!

Във връзка с извънредното положение срокът и начинът на подаване на документите за стипендия се променят, както следва:

 1. Заявленията /Приложение 4 за всички + Приложение 3 за социална стипендия/ за отпускане на стипендия се попълват от учениците.
 2. Всички необходими документи за даден вид стипендия /според списъка по-долу/ се сканират и изпращат на електронната поща на училището: dfsgintelekt@abv.bg,  като в Тема на съобщението се пише:   „Заявления за стипендия, Име и фамилия на ученика, клас“
 3. Срок за електронно подаване на документите за стипендия: от 08.04.2020г. до 22.04.2020г./вкл./

Забележка: Тези, които не са получили заявления от класните ръководители, свалят необходимото/е заявление/я от линка по-долу, разпечатват и попълват.

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2019-2020 година:

 1. Стипендия за отличен успех: на база класиране (приложение 1) –  от 25,00 до 60,00 лева
 2. Социална стипендия: на база класиране (приложение 2)  –  21,00 лева
 3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – 25,00 лева
 4. Стипендия за ученици без родители – 25,00 лева

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия.
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи:  до 570,00 лева на член от семейството за периода:   01 август 2019г. – 31 януари 2020г. (включително)

Забележка:

 1. Всеки ученик избира само един вид стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение Педагогическия съвет през I срок на учебната 2019/2020 година НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик допуснал повече от 80 общ брой отсъствия (по уважителни и неуважителни причини) през I срок на учебната 2019/2019 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в /или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

 

Критерии за класиране:

Отличен успех – Приложение 1

Достъп до образование /социална стипендия/ – Приложение 2

Съобщението, критериите и сроковете за подаване на документи можете да видите и на таблото срещу Учителската стая.