Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

Важно съобщение!

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2021-2022 година:

 1. Стипендия за отличен успех:  на база класиране (приложение 1) –  от 21,00лева
 2. Социална стипендия:  на база класиране (приложение 2)  –  21,00лева
 3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – 21,00лева
 4. Стипендия за ученици без родители – 21,00лева
 5. Стипендии за ученици, които се обучават в дуална система – 21,00лева

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия, без тези които се обучават в дуална форма (учениците от VІІІб клас, спец. Търговия).
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават само учениците, които кандидатстват  за социална стипендия, заедно с документи за доходи  със сума до 650,00 лева на член от семейството за периода:
  01
  август 2021 г. – 31 януари 2021г. (включително)
 3. Приложенията (4 и 3)  се получават от класния ръководител.
 4. Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка, подпис  и  входиране.

Забележка:

 1. Всеки ученик избира вида стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение на Педагогическия съвет през
  І срок учебната 2021/2022 година, НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик, допуснал повече от 80 общ брой отсъствия (по уважителни и неуважителни причини) през І срок на учебната  2021/2022 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  до 10.03.2022 г. (включително)

Приложения за изтегляне:

Критериите за класиране: