Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

Важно съобщение!

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2020-2021 година:

 1. Стипендия за отличен успех:  на база класиране –  от 30,00 до 60,00лева
 2. Социална стипендия:  на база класиране /Критерии за класиране/   –  21,00лева
 3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – 25,00лева
 4. Стипендия за ученици без родители – 25,00лева

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия.
 • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават учениците, които кандидатстват  за социална стипендия, заедно с документи за доходи  със сума до 617,00 лева на член от семейството за периода:
  01
  август 2020 г. – 31 януари 2021г. (включително)
 • Приложенията (4 и 3)  се получават от класния ръководител.
 • Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка, подпис  и  входиране.

Забележка:

 1. Всеки ученик избира само един вид стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение на Педагогическия съвет през
  І срок на учебната 2020/2021 година, НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик допуснал повече от 70 общ брой отсъствия (по уважителни и неуважителни причини) през І срок на  учебната  2020/2021 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  до 05.03.202 г. включително

Приложения за изтегляне:

Критериите за класиране: