Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

Важно съобщение!

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2020-2021 година:

 1. Стипендия за отличен успех:  на база класиране (приложение 1) –  от 21,00 лева
 2. Социална стипендия:  на база класиране (приложение 2)  –  21,00 лева
 3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – 21,00 лева
 4. Стипендия за ученици без родители – 21,00 лева
 5. Стипендии за ученици, които се обучават в дуална система – 21,00 лева

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия.
 • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават само учениците, които кандидатстват  за социална стипендия, заедно с документи за доходи  със сума до 650,00 лева на член от семейството за периода:
  01
  април 2021 г. – 30 септември 2021г. (включително)
 • Приложенията (4 и 3)  се получават от класния ръководител.
 • Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка, подпис  и  входиране.

Забележка:

 1. Всеки ученик избира вида стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение на Педагогическия съвет през
  учебната 2020/2021 година, НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик допуснал повече от 90 общ брой отсъствия (по уважителни и неуважителни причини) през учебната  2020/2021 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  до 29.10.2021 г. (включително)

Приложения за изтегляне:

Критериите за класиране: