За подпомагане развитието на ДФСГ „Интелект“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към гимназията.

Можете да се запознаете с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и да мземете активно учстие в дейностите, определящи развитието и бъдещето на децата ни.

 

pravilnik_os