Прием

Прием след VII клас за учебната 2017/ 2018 година:

  • спец. „Икономическа информатика” с итензивно изучаване на английски език
  • спец. „Банково дело” с итензивно изучаване на английски език
  • спец. „Икономика и мениджмънт” с итензивно изучаване на английски език
  • спец. „Електронна търговия” с итензивно изучаване на английски език

Балообразуване:

  • Удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
  • Удвоената оценка от изпита по български език и литература/НВО/;
  • Оценките по математика и география от удостоверението за завършен VІІ клас.

Максимален бал: 36

Прием след VIII клас за учебната 2017/ 2018 година:

специалност „Малък и среден бизнес“

Балообразуване:

От Свидетелството за завършено основно образование:

1. Оценката по математика;

2. Оценката по български език и литература;

3. Оценката по география.

Максимален бал: 18

priem2