На 15 март се проведе среща , на която дискутирахме заедно с участниците в клуба „ Математиката въпроси и отговори“ и техните родители редица въпроси.

Родителите смятат, че децата им получават допълнителни възможности за усвояване на учебния материал и определено този формат на проекта е  ефективен. Те предлагат да се изполват както традиционни, така и алтернативни методи в подготовката по математика.

1500140-2017-03-08-publish-m21500140-2017-03-15-publish

1500140-2017-03-08-publish-m1

 

Проведената на 25 април 2017 среща с родители на участниците в клуб „Математиката-??? И отговори“ имаше за цел да приобщи по-активно родителите в обучението на децата по математика. В хода на занятието родители се запознаха с изучавания материал и с пропуските в знанията и уменията на своите деца.
Обсъдихме с родителите и учениците кои начини на преподаване са най-лесно възприемани от тях. Както и какви типове задачи са с най-малка степен на трудност и съответно кои задачи са с най-голяма степен на трудност. Родителите предложиха да участват по-активно в самоподготовката на учениците и да разговарят с тях относно мотивацията за учене.

143

1500140-04-25-photos1