Учениците  от  клуб  “Предприемачеството -провал, успех, фалит – управление на времето“  инициираха една прекрасна среща с представители от местния бизнес/г-н Г.Русинов-представител на търговската камара и г-н К.Цветков-управител на БАКБ/.

Срещата бе превърната в дискусия по въпросите свързани с рисковете на бизнеса, формулата за успех, управление на времето и корпоративната култура. Учениците задаваха множество въпроси и показаха завидни икономически познания с което провокираха интереса на гостите.

 

1500140-2017-03-28-publish1