За подготовката на събитието участниците в групата, съвместно с родители, подбраха авторите и произведенията за рецитала, които най-добре отразяват красотата, богатството и величието на българския език.

Участниците в рецитала преминаха през обучителен период , който включваше няколко теми: умения за публично изпълнение на поетичен текст-темпо, ударения, интонация и др. , изражение на лицето, положение на тялото, съпреживяване на съдържанието на текста, въздействаща сила на текста и изпълнителя. Рециталът се проведе в ДФСГ „Интелект“ в Навечерието на Националния празник – 3 март, което има възпитателен ефект върху учениците. Бяха изпълнени произведения от Иван Вазов: „Българският език“, одите „Паисий“,“Левски“ и „Опълченците на Шипка“ от цикъла „Епопея на забравените“ и др. От  Христо Ботев: „Елегия“, Борба“, „На прощаване“ и др.

Въздействието върху присъстващите беше впечатляващо. Красотата на българския език и гениалността на нашите класици накараха всички нас да останем безмълвни  от величието на нашето минало и ни вдъхновиха да се опитаме да следваме примера на  националните ни герои в опазването на езика и свободата.  В забързаното и космополитно ежедневие все по-малко време остава за патриотично възпитание на младежите. Ето защо смятам, че целта на събитието беше постигната – да се припомни и затвърди ролята на родината при изграждане на личността на учениците. Защото без реалната опора на Отечеството съществуването на човека става невъзможно.