С цел запознаване на учениците със счетоводни казуси от  практиката, клуб „Млад счетоводител“ посетиха счетоводна къща „Евро стил Р“ ЕООД Плевен на  03.03.2017 г. от 12.30 часа. Главният счетоводител на фирмата запозната учениците с дейността на счетоводната къща и с конкретни счетоводни казуси от дейността на фирмата при отчитане на данъците. При посещение на счетоводна къща „Евро стил Р“ ЕООД Плевен участниците от клуба се запознаха с реалната работна среда и реалните проблеми при отчитане на данъците на фирмата.

С цел запознаване на учениците с счетоводното отчитане на данъка върху добавената стойност в практиката, учениците от  12 г клас – клуб „Млад счетоводител“ посетиха фирма „Бизнес Консулт Плевен“ ЕООД – Плевен на  10.03.2017 г. от 14.30 часа.

Управителя на фирмата запозна учениците с дейността на счетоводната къща, а главният счетоводител подробно ги запозна с особеностите при отчитане на ДДС и необходимостта за спазване на законовите срокове при подаване на Декларацията по ДДС. При посещение на счетоводна къща„Бизнес Консулт Плевен“ ЕООД – Плевен участниците от клуба се запознаха с реалната работна среда и реалните проблеми при отчитане на данъците на фирмата и по конкретно с ДДС.

 

1500140-2017-03-03-publish 1500140-2017-03-10-publish