На 29 март 2017 година от 12,30 часа в зала „Европа“ на ДФСГ „Интелект“ се проведе публична изява на клуб„Intellect NEWS – училищна медия“.

Тема на събитието:  Представяне на актуализираните секции в сайта на гимназията и

проект на училищен вестник. Водещ на събитието:  Георги Прусийски, създател на първата IT академия в Плевен – WEBRIKA Academy Официални гости: г-н Емил Райков – Директор, г-жа Михаела Карамфилова-зам. директор, Димитър Данаилов – преподавател по ИТ

Бяха представени обновените секции в сайта на гимназията, актуалните новини и събития и разработените материали от участниците в клуба, които ще се публикуват във вестника на гимназията. Проведе се и дискусия на тема „Избор на професионална реализация“. Участниците се запознаха с дейността на WEBRIKA Academy и възможностите за обучения по интересни за тях теми. Получиха достъп до образователни сайтове, предоставени от Георги Прусийски.

 

1500140-2017-03-29-publish1