Училище ДФСГ „Интелект“ с гордост Ви представя проект „Еко кът за отдих и спорт“, финансиран от МОСВ. В този проект се включиха наши ученици в различни дейности:

  • Естетизиране на зелени площи
  • Зацветяване на алеите
  • Провеждане на часовете в зелена класна стая

Повече информация за проекта може да намерите в публикуваните статии, следната презентация,  както и от следния времеви график.