НовиниПостиженияПроекти

Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати – 96 точки от възможни 100
Центърът за развитие на човешките ресурси присъжда Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен. Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати – 96 точки от възможни 100.
Това е признание и висока оценка за дългогодишния опит и труд на гимназията в управлението на проекти по мобилност, за постигнати резултати с доказано качество при организиране на мобилност на обучаеми в областта на професионалното образование и обучение. Хартата за мобилност ще бъде допълнителен стимул за ДФСГ „Интелект“ – Плевен да развие своята европейска стратегия за интернационализиране и да използва своя капацитет за организиране на нови, качествени мобилности за обучаващите се и персонала на гимназията. Същевременно, като притежател на Харта за мобилност, ДФСГ „Интелект“ – Плевен ще има възможност да кандидатства по опростена процедура по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ на програма „Еразъм+“ от 2018 г.