Важни НовиниГрафициДокументи

Графиците за изпити за ученици в дневна форма на обучение и ученици в самостоятелна форма на обучение през месец януари:

 

График СФО

График дневна форма