UncategorizedПредстоящи събития

От началото на учебната 2017-2018 година в ДФСГ „Интелект“ продължават дейностите по двугодишен проект по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”.

ДФСГ „Интелект“ е партньор по проект  “CLIL as a Bridge to Real Life English”, в който участват училища от Полша, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция. Проектът е с продължителност 2 учебни години – от септември 2016 г. до юни 2018 г.

Основните цели на проекта са: усъвършенстване на езиковите и компютърните умения на учениците, повишаване на общата им култура по история и география на страните-партньори, както и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа, повишаване на мотивацията на учениците за учене на чужди езици и особено английски език чрез окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения.

През първата година от реализацията на проекта се проведоха една международна среща на директори и учители от 7-те държави в Полша и две образователни мобилности: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ – в Испания и България, за които вече писахме.

Разработват са уроци по различни учебни предмети по метода КЛИЛ,  тестове и книга за ученика и учителя, които ще бъдат публикувани в официалния сайт на проект и издадени в хартиен вариант. Също така предстои издаване на Кодекс на приятелството, който участниците разработиха по време на срещата в България.

От 20 до 25 септември 2017 година в Словакия се проведе Втората транснационална среща, в която взеха участие учители от 7-те държави-партньори. На нея бяха отчетени и оценени резултатите от първата година на реализация на проекта и  бяха планирани дейностите за втората година: срещи, продукти и задачи за изпълнение.

От 19 до 25 ноември 2017 година ще се проведе трета образователна мобилност: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ в Аквавива дела Фонти, Италия с приемаща организация – училище „Роза Люксембург“. В нея ще вземат участие общо 32 ученици и 16 учители от Полша, Испания, Словакия, Гърция, Италия и България – 4 ученици от 10 и 11 клас, и 2 учители: Таня Лалкова и Ани Андреева от ДФСГ „Интелект“.

За трансграничната  мобилност учениците направиха проучване и подготвиха презентации за: своите очаквания относно културологичните особености на държавите партньори в проекта, за трима представители на италианската литература, трима италиански художници и география на Италия – региони и основни градове,  които ще представят пред другите участници. Програмата на образователната мобилност включва още: участие на ученици и учители в учебни часове, провеждани по метода КЛИЛ по различни предмети, участие в образователни игри и уъркшоп по метода КЛИЛ, участие в ателиета по изкуства: скулптура и изработване на театрални кукли, танци, музика  и театър и две образователни екскурзии до исторически и географски забележителност в регион Пулия, където се намира градът-домакин. Също така учениците и техните ръководители ще представят на своите партньори по две традиционни игри на открито, в които ще вземат участие всички партньори по проекта.