Важни НовиниГрафициДокументиНовини

Държавните зрелостни изпити /матури/ за учебната 2018-2019 година ще проведат по утвърдени нормативни документи.

Запознайте се с графика на основните дейности и важни дати от кампанията за провеждане на ДЗИ 2019 по-долу.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-4134/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Инструктаж на зрелостника