Приключили международни проекти

От началото на учебната 2017-2018 година в ДФСГ „Интелект“ започнаха дейностите от втория етап на двугодишния проект“CLIL as a Bridge to Real Life English” по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование” с партньори от Полша, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция.

През септември 2017 година в Словакия се проведе Втората транснационална среща, в която взеха участие учители от 7-те държави-партньори.

От 19 до 25 ноември 2017 година  се състоя третата образователна мобилност: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ в Аквавива деле Фонти, Италия с приемаща организация – училище „Роза Люксембург“. В нея взеха участие общо 32 ученици и 16 учители. Участниците представиха презентации за културологичните особености на държавите партньори,   проучване за трима представители на италианската литература, трима италиански художници и география на Италия – региони и основни градове.  Ученици и учители присъстваха в учебни часове, провеждани по метода КЛИЛ, участваха в образователни игри и уъркшоп, както и в ателиета по изкуствата. В двете образователни екскурзии всички научиха много за културата и забележителностите в регион Пулия. Учениците и техните ръководители  представиха по две традиционни за своята държава игри на открито. След завръщането си в България всички участници подготвиха дневници, в които описаха всичко прежявяно и научено. В края на троекта дневниците на всички участници от всички мобилности ще бъдат събрани в книжки, които да се използват в CLIL часовете с образователна цел.

Дейностите в училище между двете мобилности включват вече проведеното он-лайн състезание по история и география на английски език, в което участваха по 100 ученици от всяка държава-партньор. Учениците от ДФСГ „Интелект“ доказаха, че имат много добра подготовка и се класираха на първо място.

Също така се организира конкурс за поема или есе на тема: „Ролята на „мостовете“ в исторически, географски и обществен аспект“, в който участваха по 50 ученици от 7-те държави! Проведе се он-лайн гласуване, което да определи победителя и съвсем скоро очакваме резултатите.

Подготвихме книжки с по 10 забележителности от регионите на седемте държави, които съдържат кратка информация и снимков материал.

Книгите с уроци и тестове по метода CLIL  също са вече готови и част от тях са представени сред учениците. В края на проекта ще бъдат издадени три учебника – книга за учениците, книга за учителите и книга с тестове с общо 35 урока по различни учебни предмети от общообразователния цикъл. Разработените уроци ще бъдат предоставени за ползване в училищната и общинската библиотека.

От 22 до 28 април 2018 година ще се проведе последната, четвърта образователна мобилност: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ и заключителната среща на директори и учители в Перама, Гърция с  приемаща организация училище „1 st  Lyceum“. 40 ученици и 22 учители и директори ще представят своите училища, градове и държави. Учениците ще подготвят и представят постановка от традиционния за Гърция „Театър на сенките“, ще участват в уроци по метода CLIL, уъркшоп (изработване на фигури за гръцкия театър на сенките), посещение в Общината на Перама и образователни екскурзии до исторически и археологически забележителности в района. Участниците в международната среща ще отчетат резултатите до момента. Срещата ще приключи с концерт, на който ще бъде представена и написаната за проекта песен.

От ДФСГ „Интелект“ ще участват Директорът на гимназията – г-н Емил Райков, 2 учители: Таня Лалкова и Ани Андреева и 4 ученици от 10 клас. След завръщането на групата от Гърция ще споделим натрупаните впечатления и опит придобит по време на образователната мобилност.