Важни НовиниНовиниПостижения

Денят на икономиста беше отбелязан със серия от инициативи на 11-ти юни в ДФСГ „Интелект“  от младите икономисти на гимназията.

В началото на работния ден 11 ученици участваха в инициативата „Икономист за един ден“ – събитие, което поставя младите хора в реална работна среда и ги изправи пред предизвикателствата на икономиката в бизнес средите, НПО и държавните институции.

Наши партньори в инициативата са: Община Плевен, Национална агенция по приходите – Плевен, Административен съд – Плевен, Национален статистически институт – Плевен, „Societe Generale Експресбанк“, Застрахователен брокер „Ефко инс“, „Веселин Балев“ ЕООД, „Електроника и софтуер“ ООД, „Евростил Р“ ЕООД.

Офисът на НАП Плевен подкрепи инициативата „Икономист за един ден“ на ДФСГ „Интелект“

         

        

 

Състезание по счетоводство в което взеха участие учениците от 9 и 10 клас и демонстрираха придобитите в учебните часове знания и умения.

          

Посещение на Административен съд – ученици от 11 клас, които се запознаха с реда и достъпа на граждани до правосъдието, с административното съпроизводство и защитата на правата на законните интереси на гражданите.

MASTERCLASS  в който активно се включиха ученици от 11 клас. В рамките на два часа, екипите от ученици на гимназията съвместно с учениците гости и представител на дискутираха по икономически въпроси, демонстрираха знания и умения и представиха  вижданията си за икономическо развитие и просперитет на региона и страната.

 

                     

 

 

                                                                        

В края на събитието  на участниците бяха връчени сертификати от Любомир Деков представител на SUTHERLAND – България

Със серията събития Ръководството на Гимназията и преподавателите по икономика затвърждават традицията всяка година през месец юни, заедно с възпитаници от други гимназии, да се чества годишнина от официално обявения през 2005 година с решение № 320/29.04 на МС – Ден на икономиста.