UncategorizedГлобално училищерезултати

 

 

В контекста на наградата „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“  2018 и във връзка с ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, което реализираме в ДФСГ „Интелект“ в периода септември – декември 2018 г.  водени от целите за глобално развитие през хилядолетието, разширихме знанията, уменията и интересите на учениците по теми като:

 • ЗДРАВЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ

 • ОБРАЗОВАНИЕ

 • ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА

 • БЕДНОСТ

 • ЕКОЛОГИЯ и ОКОЛНА СРЕДА

 

В рамките на горепосоченият период работихме активно по глобалните теми и постигнахме следните РЕЗУЛТАТИ:

 

 • Създадохме секция „ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ в училищния сайт, където своевременно обновявахме информацията в хода на проектните дейности и я направихме достъпна за ползване в час на класния ръководител и други часове от ЗПП.

 

 • Сформирахме 2 групи СИП, които заложихме в Образец №1:
 • „Глобален гражданин
 • „Здраве и благоденствие чрез образование“

Свободно избираемите форми създадохме с цел проучване, систематизиране на информация и изготвяне на информационни материали по глобалните теми с което допринесохме за повишаване информираността на ученическата общност по глобалните въпроси.

 

 • Създадохме НАРЪЧНИК „Видео уроци по глобално образование“ с участието на активни ученици и екип учители- представители на всички предметни области, който качихме и на оптичен носител, за да е достъпен за ползване и в по-малки населени места. Разпространението на информацията за нас като ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ  ще продължи и в рамките на рекламната  кампания април – май по повод  план – приема за 2018/2019 г.

 

 • ВИЗУАЛИЗИРАНЕ:
  • ЦЕЛИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО и
  • ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

върху челната страна на вътрешните стълби в ДФСГ „Интелект“, което промени:

*вътрешно училищния облик и коридорното пространство придоби цветни нюанси;

*нагласата на  учениците и степента на осмисляне на житейските ценности;

 

 • Организирахме workshop-ове в ДФСГ „Интелект“ и други плевенски училища с които традиционни поддържаме контакти в рамките на които съвместно с учениците реализирахме две информационни кампании за СПИН и Човешките права.

 

 • В заключение инициирахме Кръгла маса „НИЕ в ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ“ – с участието на ученици, учители, родители и представители на местната общност в рамките на която нашите възпитаници демонстрираха високо ниво на информираност по глобалните теми и проява на лична позиция.

 

Разнообразието от ИНИЦИАТИВИ обхвана:

 • почти всички ученици на гимназията от 8 до 12 клас (около 450 настоящи и 20 завършили ученици);
 • учителите от списъчния състав –класни ръководители и преподаватели по различни дисциплини, които с ентусиазъм и висок професионализъм участваха в заложените дейности;
 • индиректно, около 150 ученици от основни училища в Плевен: „Климент Охридски“, „В. Левски“, „Й. Йовков“ и „Цветан Спасов“, където разпространихме информационните материали
 • индиректно, около 50 лица-родители и представители на местната общност без която помощ не бихме могли да реализираме заложеното;
 • индиректно, около 100 лица от малки населени места на община Плевен с които контактувахме по повод популяризирането на нашата дейност като носители на наградата ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ 2018 .

 

Ние  ДФСГ „Интелект“ като гимназия с приз  и посланници на глобалните теми в края на проектните дейности сме горди, че успяхме за този кратък период да завършим предварително заложеното и да обогатим по един различен начин историята на гимназията.