Важни НовиниМеждународни ПроектиПредстоящи събития

От началото на учебната 2018-2019 година ДФСГ „Интелект“ стартира дейности по проект „Living in a challenging world“ – програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – Училишно образование в партньорство с училища от:
Исландия: Grunnskolinn a Isafirdi, град Isafjardarbaer
Швеция: Norgårdenskolan,град Удевала
Холандия: Grotiuscollege Delft,град Делфт,
Гърция: 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα, Byron
Целите на проекта са:
– учениците да се запознаят с Всеобщата декларация за правата на човека, как тези права се гарантират и спазват в страни – членки на Европейски съюз и Исландия
– да подобрят езиковите, компютърните и комуникационните си умения
– да разширят познанията си по гражданско образование, история и география.

От 8 до 12 октомври в Исландия ще се проведе първа работна среща по проекта, на която ще присъстват по двама учители от всяка една държава. Срещата ще има опознавателен характер и има за цел партньорите от всички страни да се запознаят. По време на трите работни дни ще се разпределят задачите и отговорностите на всяка една държава-участник и ще се уточнят всички детайли, свързани с изпълнението на проекта. В рамките на работни срещи ще се проведе обучение, целящо да се запознаят участниците с начина на работа с платформата eTwinning. Участниците ще имат възможност да се запознаят и с исландската образователна система, както и да посетят часове по различни предмети.