SELFIE е безплатен онлайн инструмент за самооценка на училища, разработен от Европейската комисия, включващ европейски експерти в областта на образованието, който подпомага училищата в използването на цифрови технологии за преподаване и учене. Той използва въпросници, за да събира мненията на училищните ръководители, учители и ученици на анонимна и доброволна основа, като обединява резултатите в интерактивен доклад, който може да идентифицира силните и слабите страни. SELFIE може да се провежда всяка учебна година до три пъти, за да се даде възможност на училището да наблюдава напредъка си в течение на времето.

За целите на SELFIE има три въпросника, по един за всяка от три групи потребители – училищни ръководители, учители и ученици. SELFIE не измерва или сравнява знанията и уменията на всеки потребител, нито оценява или сравнява училищата по никакъв начин. Повечето въпроси отговарят с 5-точкова скала, с 1 като най-ниска оценка и 5 най-висока. Има няколко различни скали, използвани в SELFIE, в зависимост от контекста на въпроса. Има и малък брой въпроси, от които се изисква от потребителите да отговарят със собствени думи. Втората част съдържа примери – от измислено училище – за да ви помогне да интерпретирате резултатите и да се възползвате максимално от училищния доклад на SELFIE за вашето училище.

ДФСГ „Интелект“ е избрана за участие в проучването и въпросниците трябва да се попълнят в периода на първата сесия.

SELFIE сесия 1: 06-ти декември – 21 декември 2018 г.

SELFIE може да се използва на различни устройства като персонални компютри, лаптопи, таблети и смартфони. Също така, работи на всички основни браузъри, включително Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera и Safari.

Линкове за попълване на въпросниците:

Ученици

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=skCqirS&lang=bg

Учителите ще получат линк за въпросника на личния си e-mail  адрес.

След като участник кликне върху връзката, например от имейл, въпросникът ще се отвори за попълване. На този етап потребителят може да променя езика, на който се показва SELFIE с помощта на падащото меню, но това трябва да стане в самото начало, защото ако проучването е започнало ще се изтрият отговорите. След това потребителят може да навигира през различните секции на въпросника и да изпрати отговорите си в края. Препоръчва се по-младите ученици да попълнят въпросника с помощта на учител. За ученика това ще отнеме не повече от 20 минути, а за учители – не повече от 40. Въпросникът обаче трябва да бъде завършен в рамките на два часа от стартирането. След като бъдат изпратени от потребителя отговорите на въпросите от проучването, ще се покаже връзката „Получаване на сертификат за участие“. Като кликнете върху това, ще се отвори сертификат за отпечатване, подписан от Европейската комисия, който потребителят може да персонализира, като добави своето име. Въведеното име не се съхранява в системата на SELFIE, тъй като участието в SELFIE е анонимно.