Важни НовиниУважаеми родители на седмокласници,

В периода от 03 до 05.07.2019 г. включително ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Плевен и тук

ДФСГ „Интелект“ – Плевен е определен за център за прием на документи за кандидатстване в 8 клас за учебната 2019-2020 година – първи и трети етап на класиране.
Работното време на комисията за прием на документи е от 8.00 до 18.00 в дине за прием – от 3 до 5 юли/сряда, четвъртък и петък/
Комисията е съставена от професионалиси, които ще во окажат съдействие и ще отговорят на всички въпроси, свързани с кандидастването за 8 клас.

За учебната 2019/2020 година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще се извършва само по електронен път /online/.

Два са вариантите на подаване на заявление:

Първи вариант – самостоятелно подаване:

Заявлението за участие в приема може да бъде подадено самостоятелно от родителя и ученика, от всеки компютър с интернет в електронната платформа на адрес: https://priem.mon.bg, като се използва индивидуален код за достъп от служебната бележка. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата – центрове.

Обръщаме Ви внимание, че при кандидатстване за професионални паралелки е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, за което системата извежда съобщение. Ако до началото на класирането не сте прикачили медицинско свидетелство, то желанията за професионални паралелки ще бъдат автоматично деактивирани.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

Заявление за участие в приема може да бъде подадено в училище-център, определено от началника на РУО – Плевен (по-долу са посочени училищата, в които ще могат да се подават заявления).

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени  паралелките, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Когато заявлението се подава в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице обработило заявлението.

Допустимо е едновременно да се кандидатства, както за прием в училищата в област Плевен, така и в други области. За всяка област се подава отделно заявление в сайта https://priem.mon.bg. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец.
  2. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
  3. Данните за балообразуващите предмети от свидетелството за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и не се носят от ученика.

      Копие на свидетелство за основно образование се представя само от кандидати от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване.

 

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи етап (03 – 05 юли 2019 г.) и за трети етап (24-25 юли 2019 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен VІІ клас –  ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Община Училище-център, населено място Адрес Ще приема документи на:
БЕЛЕНЕ ОУ „Васил Левски“ Белене ул. „Еп.Евгений Босилков“ №1 I и III етап
ГУЛЯНЦИ СУ „Христо Смирненски“ Гулянци ул.“Г.С.Раковски“ №19 I и III етап
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ СУ „Евлоги Георгиев“ Тръстеник ул.“Ф.Александров“№14 I етап
  СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия ул.“Трети март“ №29А I и III етап
ДОЛНИ ДЪБНИК ПГСС „Проф. Иван Иванов“ Долни Дъбник ул. „Владимир Стойчев“ №1 I и III етап
  СУ „Христо Ботев“ Долни Дъбник ул.“Христо Янчев“ № 58 I етап
ИСКЪР СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър ул. Георги Димитров 43 I и III етап
КНЕЖА ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ Кнежа ул.“Марин Боев“ № 5 I и III етап
  ОУ „Васил Левски“ Кнежа Ул. „Опълченска“84 I етап
ЛЕВСКИ ПГССТ „Никола Вапцаров“ Левски ул.“Индустриална“- 1 I и III етап
  ОУ „Максим Горки“ Левски
ул. „В.Априлов“ № 50  
I етап
НИКОПОЛ СУ „Христо Ботев“ Никопол ул. „Сливница“ 7 I и III етап
  ОУ „Патриарх Евтимий“ Новачене ул. “ Христо Ботев“ 2 I етап
ПОРДИМ ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън с. Вълчитрън I етап
  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пордим ул“Иван Божинов“ № 11 I и III етап
ЧЕРВЕН БРЯГ ОбУ „Отец Паисий“ Радомирци ул. „Скобелев“ № 3 I етап
  ПГМЕТ „Девети май“ Червен бряг ул.“Християнска“ 31 I и III етап
  ОУ „Христо Смирненски“ Червен

бряг

ул.“Паисий“ 37 I етап
  СУ „Христо Смирненски“ Койнаре ул. „Тома Петков“№ 25 I и III етап
ПЛЕВЕН ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Търнене ул. „Иван Митов“ № 2 I етап
  ОУ „Св. Климент Охридски“ Буковлък ул.“Площадна“№ 7 I етап
  СУ „Христо Ботев“ Славяново ул.“Маршал Толбухин“ № 6 I етап
  ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ Плевен ж.к.“Сторгозия“ I етап
  ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен кв.Сторгозия ул.“Д-р П.Берон“№ 2 I етап
  СУ „Стоян Заимов“ Плевен кв. „Сторгозия“ I и III етап
  ДФСГ „Интелект“ Плевен ж.к. Дружба I и III етап
  ОУ „Йордан Йовков“ Плевен ул. „Петко Каравелов“ № 22 I етап
  ПГМЕТ – Плевен Ул. „Климент Охридски“ 25 I и III етап
  СУ „Иван Вазов“ Плевен Ул.“Иван Вазов“ № 46 I етап
  ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен ул. „Цар Самуил“ № 2 I и III етап
  Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен Ул. ,,Александър Стамболийски“ 22 I етап

 

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

от 8.00 ч. – 18.00 ч.

До 11 юли 2019 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 16 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.

До 18 юли 2019 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.

До 22 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.

На 23 юли 2019 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

Прием за учебната 2019-2020 година

За учебната 2019 – 2020 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършено основно образование /седми клас/  по ШЕСТ  специалности с интензивно изучаване на чужд език.

Прием след 7 клас

Специалности:

1. „Икономическа информатика“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

2. „Банково дело“  с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

3. „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

4. „Електронна търговия“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

5. „Бизнес администрация“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

6. „Съдебна администрация“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

 Учебният план на всички специалности включва:

Интензивно изучаване на чужд език -английски  в 8 клас – 18 часа седмично;
Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;
Задължителна професионална подготовка: Обща теория на пазарното стопанство – Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, право, както и всички учебни предмети по дадената специалност, които се изучават в 9-12 клас.

Повече информация за различните специалности и начина на балообразуване може да намерите на

страници  Специалности  и Условия за прием  2019-2020