Важни НовиниУченически съвет

На 1.10 2019 година бе създаден Ученическият съвет на ДФСГ „Интелект“. В него мотивирани ученици от всички класове и от всички випуски (8-12) клас, с подкрепата на Йоана Лазарова и Севинч Алиева – преподаватели в гимназията прегърнаха идеята за неговото учредяване.

Идеята за него възникна в резултат на това, че ученическото самоуправление е една добра възможност за реализация на младите хора и техния потенциал. Чрез него учениците се научават да вземат решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват емпатия и толерантност, взаимопомощ и сътрудничество- качества необходими за изграждането и формирането на високоотговорни личности с активна гражданска позиция. Ученическият съвет на ДФСГ „Интелект “ следва изброените по-горе принципи и има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище. Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават. Ученическият съвет предоставя възможност за активно участие в разрешаването на проблемите в училищния живот и вземането на решения, целящи повишаване качеството на образование и разнообразяване на училищното ежедневие.
Основните цели, които следва са:

• Управление на училищния живот;

• Издигане на имиджа и авторитета на училището;

• Създаване и активно участие в граждански инициативи;

• Участие в организирането на училищния живот;

• Вземане на решения, водещи до подобряване на училищния климат;

• Поемане на отговорност и отстояване на правата на съучениците си;

• Взаимопомощ, сътрудничество и толерантност.

По време на първото си заседание, учениците се разпределиха в следните комисии:

• Събития

• Участие в управлението на училището

• Подобряване на взаимоотношенията в училище