Важни НовиниИнициативи и събитияНовини

Във връзка с 30-годишнината на гимназия „Интелект“ и седмицата на предприемачеството, на 30.10.2019г. в ДФСГ „Интелект“ се проведе Европейската седмица на професионалните умения. Ученици от учебните компании бяха на посещение на институции и фирми от бизнеса, с които гимназията си партнира успешно в годините: Национална агенция по приходите – Плевен, Държавен архив – Плевен, Счетоводна кантора „ЕВРО СТИЛ – Р” ЕООД – Плевен, Национален статистически институт – клон Плевен и Алианц Банк България – Плевен.

Връзката с бизнеса цели подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване на практическото обучение на ученици в съответствие с потребностите на пазара на труда. Участието на учениците е стимул за допълнително практически обучение в реална работна среда.

В рамките на деня партньорите от бизнеса и учениците от учебните компании споделиха впечатления за успешно проведения ден в реална работна среда.

Гости на мероприятието бяха седмокласници от ОУ „Климент Охридски“ и ОУ „Цветан Спасов“, които бяха посрещнати от членове на Ученическия съвет на гимназията, посетиха „офисите“ и се запознаха с дейността на учебните компании, разгледаха материалната база на училището и разговаряха с ученици и учители от ДФСГ „Интелект“.