UncategorizedВажни НовиниИнициативи и събития

В ДФСГ „Интелект“ се проведе дискусия на тема „Младите говорят, предлагат, участват“

Инициативата протече като импровизация на среща с депутати и евродепутати от различни политически сили с техните избиратели

В ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен се проведе дискусия на тема „Младите говорят, предлагат, участват“ под ръководството на госпожа Даринка Петрова. Участници бяха 12Б клас на гимназията.

Инициативата протече като импровизация на среща с депутати и евродепутати от различни политически сили с техните избиратели. На преден план се обсъдиха проблеми в сферата на образованието, екологията и заетостта на младите хора. Чуха се добри предложения за решаването на конкретни казуси в гр. Плевен и най-важното – желание за участие в намирането на изход от сложните ситуации.

Младите оратори говориха открито и уверено, но към тях бяха отправени и „неудобни“ въпроси. Дискусията остави и много въпроси за размисъл, както и проблеми, чието решение предстои.