UncategorizedВажни НовиниИнициативи и събития

Световният ден на информацията е учреден през 1972 г. от Генералната Асамблея на ООН. Отбелязва се по инициатива на Международната академия по информатика. Денят е известен като Световен Телекомуникационен ден, за да отбележи основаването на Международния съюз по далекосъобщения през 1865 г. Основната цел е да се обърне внимание на целия свят за информация на общество, предоставяна от Интернет и новите технологии.  Отбелязването на този ден има за цел и да подпомогне намаляване на цифровото разделение.

В ДФСГ “Интелект“ за инициативата се включиха ученици от 11а и 12а клас – специалност „Икономическа информатика“ под ръководството на г-жа Ася Кръстева.

Изготвиха се постери поставени пред кабинета по информатика, раздаваха се брошури на тема „26 ноември – Ден на информацията“ направени от учениците и се представяха презентации в часовете по Икономическа информатика и Компютърни архитектури и операционни системи.

рганизираха се дискусии в час на тема „За или против дигитализацията на младото поколение“ и „Ползата и вредата от Интернет“.