UncategorizedВажни НовиниПостижения

Призът е присъден за цялостната дейност на гимназията след подадено проектно предложение от ръководството

На официална церемония в Изложбена зала „Триъгълна кула на Сердика“ – гр. София, ДФСГ „Интелект“ получи приз „Аз гарантирам щастливо детство“ 2019 г. в категория „Успешна промяна“ – Второ място от Държавната агенция за закрила на детето.

Призът е присъден за цялостната дейност на гимназията след подадено проектно предложение от ръководството.

Специално изградената образователна среда в която  учим децата ни на свобода и неподправеност, вместо да ги ограничаваме и слагаме в рамки, в която разгръщаме  творческият им  потенциал и въображението, са само част от процесите на учене, които носят радост и развиват индивидуалните възможности.

Иновативната образователна методика, създаваща положителни емоции в работата ни, на която залагаме основно се базира на следните ключови модели на обучение.

Поставяме фокус на учебния процес чрез:

· Интердисциплинарни връзки- залагаме на бучението чрез интегриране на различни теми от един предмет в друг, базирано на метода „Интердисциплинарни или междупредметни връзки“, което прави учебния процес ефективен и съдържателен. Това помага на учениците да изградят цялостен образ за темата, върху която работят и да бъдат активни участници.


· Обучение, базирано на проекти-чрез този метод  учениците имат възможността да разрешават различни проблеми, като приемат предизвикателства или предлагат възможни подобрения. Така те научават повече по учебните теми и стигат до алтернативни решения чрез проучвания, генериране на идеи и експериментиране в реални условия или такива близки до реалността. Ние окуражаваме учениците да търсят идеи и решения на въпросите си, като използват разнообразни източници на информация като книги, интернет, както и да се допитват до експерти. Обучението, базирано на проекти, дава възможност на учениците да развият различни умения. Те тренират критичното и аналитичното си мислене, креативността и уменията си за разрешаване на казуси. Чрез екипната работа и сътрудничеството с другите членове на нашата общност учениците развиват и своите социални умения. Така успяваме да разгърнем техния потенциал, като ги предизвикваме да търсят и да намират решения.

· Дизайн мислене – за да могат да достигнат до креативни решения, за учениците е необходимо да разглеждат проблемите като възможности. Чрез методологията на дизайн мисленето децата прилагат творчески подход при търсенето на идеи, като развиват емпатия към човека и разбиране за контекста на проблема, така че да могат да анализират и подберат възможно най-доброто решение. Емпатията, която провокираме, цели да се концентрираме върху човека и неговите истински нужди, независимо от ограниченията и препятствията, с които можем да се сблъскаме. Дизайн мисленето съчетаваме с обучението, базирано на проекти, което надгражда и позволява на учениците да осмислят и оценят създаденото и наученото от тях.

Диалогичната среда за всички участващи в учебния процес – ученици, учители и родители, подкрепена с модерните архитектурни пространства и кабинети, в съчетание с новите обучителни технологии е в основата на нашата стратегия за изграждане на интелектуални личности с холистичен поглед върху световната карта.

 Целите, които си поставяме в съответствие с новите социални изисквания за изграждане на високообразовани и конкурентноспособни млади хора, са подчинени на интегрирания подход, носещ не само знания, но и удоволствие и радост от придобиването им.