Световният дена на информацията е учреден през 1972 г. от Генералната Асамблея на ООН.

Отбелязва се по инициатива на Международната академия по информатика. Денят е известен като Световен Телекомуникационен ден, за да отбележи основаването на Международния съюз по далекосъобщения през 1865 г. Основната цел е да се обърне внимание на целия свят за информация на общество, предоставяна от Интернет и новите технологии.  Датата има за цел и да подпомогне намаляване на цифровото разделение.

От 25.11 до 29.11   ДФСГ “Интелект“ организира  инициативата , в която се включиха ученици от 11а и 12 а клас под ръководството на г-жа Ася Кръстева, които са специалност Икономическа информатика. Изготвиха се постери поставени пред кабинета по информатика, раздаваха се брошури на тема „26 ноември – Ден на информацията“ направени от учениците  и се представяха презентации  в часовете по Икономическа информатика и Компютърни архитектури и операционни системи.  Организираха се дискусии в час на тема „За или против дигитализацията на младото поколение“,  „Ползата и вредата от Интернет“ . Обсъдиха се и проблемите на младите хора в Европа във виртуалното пространство, както и различни инициативи, провеждани от ЕС в областта на телекомуникациите, интернет и онлайн услугите.