Училище посланик на ЕП

ДФСГ „Интелект“ отбеляза Деня на банкера с интерактивен урок по метода връстници преподават на връстници.

Учениците от 12Б клас запознаха останалите си съученици с легендата за този ден, произхода на банките, същността и развитието на търговските банки, спецификата на банковите операции и динамиката на финансовите пазари.

По време урока участниците повишиха знанията си за финансите и за европейските процеси на финансиране, както и с възможностите на младите на хора в Европейския съюз.

Тази инициатива е подготвена от младшите посланици по програмата за училища посланици на Европейския парламент. Работейки по програмата, урокът за Деня на банкера бе само част от предстоящите дейности, насочени към крайното сертифициране на гимназията като училище посланик.