Училище посланик на ЕП

На 10 декември ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен отбеляза Международния ден на човешките права.

Всеобщата Декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превежданият документ в света. От 1950 г. по този повод на 10 декември се отбелязва Международният ден за правата на човека. Историята на моралните и ценностни принципи, заложени в Декларацията, може да бъде проследена в развитието на различни религиозни вярвания и културни традиция по целия свят. Европейските философи от ерата на Просвещението разработват Естествени закони, според които всички човешки същества се раждат в едно присъщо и естествено „добро“ състояние. 

Ученици от 9 клас на гимназията заедно с госпожа Людмила Дончева разговаряха по темата като разгледаха и Хартата на основните права на ЕС, която съдържа  права и принципи във връзка с шест теми: достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство и правосъдие.