Училище посланик на ЕП

На 26 януари се отбелязва Международният ден на митниците и митническия служител. Световният ден на митниците се явява не само като повод за проява на солидарност към митническите служби по целия свят, но и да се привлече вниманието на обществото към значението на ролята на митниците в икономическото и социалното развитие на обществото.   

На 27 януари учениците от 12г клас на ДФСГ „Интелект“, специалност Митническа и данъчна администрация, представиха някои факти по повод отбелязването на този ден, както и целите на митническата политика на ЕС. Някои от учениците са и младши посланици. Бяха разгледани  митническите процедури и правила за предприятията.  В  детайли се акцентира на  четирите основни стълба на Вътрешния пазар на ЕС, а именно свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. Накрая разделени на четири групи  учениците трябваше да дискутират върху предимствата и недостатъците на всяка една от свободите. За определено време те изписаха положителните и отрицателните черти върху жълти звезди, символизиращи звездите на Европейското знаме.