Важни Новини

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г. /срок за подаване 04.03.2020 – 17.03.2020 г./

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, се осигурява възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците.

Важно!!!

  1. Ученик, който избира като Втори задължителен ДЗИ изпита за придобиване на степен на професионална квалификация /ДИ за СПК/ попълва само Първото заявление, като срещу „Втори задължителен ДЗИ“ – пише: Държавен изпит за придобиване на СПК.
  2. Ученик, който избира да се яви на Държавен изпит за придобиване на СПК на датите определени за този вид изпити – юни, попълва освен първото и Заявление ДИ СПК.

12а, 12б, 12в, 12г клас в Заявлението за ДИ СПК пишат ТРЕТА степен на ПК

12д клас в Заявлението за ДИ СПК пишат ВТОРА степен на ПК.

Ред на подаване на заявленията по електронен път и получаване на служебна бележка
1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк:  Заявление

Заявление ДИ СПК


2. Заявленията следва да се попълнят от зрелостника.
3. Заявленията се подписват, сканират и изпращат от зрелостника на електронната поща на училището dfsgintelekt@abv.bg.
4. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май–юни

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година.