Важни Новини

Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия на територията на страната до 29 март 2020 г.
От 16.03.2020 г. се въвежда електронно дистанционно обучение. 

Учебният процес ще се осъществява дистанционно – чрез използване на електронния дневник на гимназията Shkolo.bg, електронни учебници, учебни и изпитни материали и др.

Използване функционалните възможности на електронния дневник Shkolo.bg, който се използва в гимназията – с алгоритъма за работа можете да се запознаете тук

Линкове за безплатно ползване на електронни учебници и уроци:
е-просвета:  
www.e-prosveta.bg
Издателство Клет: Свободен достъп до безплатни ресурси
Издателство Изкуства:  Електронни учебници
Издателство Домино: Електронни учебници
Уча се: онлайн видео уроци

Образование без раници
https://obr.education/distancionno-obuchenie-kak/?fbclid=IwAR2mXMWtS6W_c6refJh5s74BFK5QxTrKPbeTKmw1yp_hkYf68315zvzTaOk

EduBG
https://edubg2020.wixsite.com/edubg?fbclid=IwAR3prXRVtzJpVNCaWCld6txXsVBVpjr1kzfvEVAms3Erks6Y8_-mPlbxOx4

Други възможности:

  1. Създаване на електронна поща на всеки клас, на която да се изпращат от учителите учебни материали за подготовка, тестове за самоподготовка и да се изисква от учениците обратна връзка: въпроси, изпращане на решени тестове и разработени материали.
  2. Относно учебни ресурси:

Всеки учител има свободата да реши дали да подготви собствени материали, да насочва учениците към използване на електронни ресурси за обучение: електронно четими учебници, електронни ресурси от https://bg.khanacademy.org/ – безплатна платформа и при желание и възможност регистриране в https://ucha.se/,  или други такива.

3. Създаване на групи във социалните мрежи: група на преподавател, чат групи на класове или по предмети за разговор и обмен на материали в реално време.

4. Използване на Messenger, WhatsApp или Viber за бърза комуникация между ръководство, учители, ученици и служители на ДФСГ „Интелект“.