Новини

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

        Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас  се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

·     Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

·    Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:
1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: dfsgintelekt@abv.bg.

Важно!

Когато изпращате вашите заявления до
dfsgintelekt@abv.bg в полето „Тема“ напишете:

Име, фамилия, клас


Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв  X клас, се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Повече информация за дейностите по НВО в 10 клас за учебната 2019/2020 година може да намерите тук