Училище посланик на ЕП

На 17.02 в ДФСГ „Интелект“-гр. Плевен се проведе открит урок на тема „ЕС и предприемачество”. Участници бяха ученици от 12в клас на гимназията. Те бяха разпределени на групи, а всяка група имаше конкретна задача, която да проучи и представи пред класа.

Запознаха се защо е толкова важен фактор ЕС за развитието на предприемачеството, кои са шансовете и предизвикателствата пред българските предприемачи, Лисабонската стратегия и структурните фондове за подпомагане и развитие на предприемачество